Trung Quốc Màng nồi hơi nhà sản xuất
Chất lượng cao cho sự sống còn và dịch vụ hoàn hảo để phát triển.

Tin tức

May 27, 2019

Khách hàng đến từ việt nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2012. Khách hàng Việt Nam đã đến thăm công ty chúng tôi. Chúng tôi đã thảo luận về điều kiện công ty và cả hai đều bày tỏ mong muốn hợp tác trong tương lai!

Chi tiết liên lạc